FreeWebFree
 All Free Center Connection

Hot Line : 09-5587-1496  

Contact Us : info@freewebfree.com   

  หน้าหลัก บริการนี้เหมาะกับใคร จุดเด่นของเว็บไซต์ คุณสมบัติเว็บไซต์ ตัวอย่าง Template คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา
เว็บฟรีสำหรับ
ร้านค้าออนไลน์
เว็บฟรีสำหรับ
บริษัท SME แฟรนไชส์ OTOP
เว็บฟรีสำหรับ
โรงแรม
รีสอร์ท ที่พัก
เว็บฟรีสำหรับ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน
เว็บฟรีสำหรับ
วัด มูลนิธิ สหกรณ์ สโมสร
เว็บฟรีสำหรับ
ธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ประกัน
www..tht.bzเงื่อนไข/ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

         ผู้ขอสมัครสมาชิกเว็บไซต์ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

   1. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ต้องให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของท่านที่ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ หรือใช้นามแฝงที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ทางบริษัทฯ จะขอยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที

   3. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นแอบอ้างสมัครสมาชิกจะถือเป็นความผิดซึ่งต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

   4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข/ข้อตกลงที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ผู้ใดละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ ให้ทราบ

   5. ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

   7. บรรดาหนังสือ / จดหมาย / ข้อมูล / คำบอกกล่าวใดๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งตามที่อยู่ของท่านหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตาม E-Mail Address ที่ได้ระบุไว้หรือที่มีการแจ้งแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติมให้ทราบ ให้ถือว่าเป็นการจัดส่งโดยชอบแล้ว

   8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกหรือหยุดให้บริการระบบสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


WNT
Smart Connection
บริษัท วัฒนาธนวัต จำกัด402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510
E-mail : info@makereadyweb.com
MakeReadyWeb
เว็บไซต์สำเร็จรูป
ThaimallPlaza
ห้างสรรพสินค้าออนไลน์
TeeneeFree
แหล่งประกาศซื้อขายฟรี
ipostSEO
โปรโมทเว็บไซต์ครบวงจร
ibannerDD
แบนเนอร์โฆษณาในเครือ
JobHispeed
เว็บไซต์ประกาศงาน สมัครงาน